โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุม - กิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ดร.จักรี ต้นเชื้อ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และคณะ
เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ระหว่างวันที่ 11 – 16 มีนาคม พ.ศ.2562 โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองสกลนคร
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมเทศบาล ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม