การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2562

ประชุม - กิจกรรม

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดยมี นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
เป็นประธาน ที่ประชุมได้พิจารณา การพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ที่ปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ และการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น