ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและควรได้รับการแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ ฉ.2

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรับการสรรหาบุคคล ตำแหน่ง ผอ.สถาบันฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู […]

Continue Reading

การลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

การลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิ […]

Continue Reading