โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ตามกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

เอกสารประกอบการประชุม ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึก […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่3)

ดูรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1ucf1Kw […]

Continue Reading

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ประกาศผลการคัดเลือกและการเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาตราจารย์ ศาสตราจารย์

Continue Reading

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการว่าด้วย การคัดเลือกและการเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดาว์นโหลดไฟล์   ประกาศสถาบัน

Continue Reading

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบโควตา ปีการศึกษา 2565 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2565

โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file […]

Continue Reading

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยอำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก…..

Continue Reading