การลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

การลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิ […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง […]

Continue Reading

ประกาศผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง […]

Continue Reading