ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือเทียบเท่า  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  ผลสอบ B2

Continue Reading

ประกาศสถาบันการอาชัวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอน งานบริการตรวจซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า (ระดับกลาง) (Trainning Course for Electic Vehicle Repair Service) หลักสูตร 661011006

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 1วท.เทคนิคสกลนคร

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่3)

ดูรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1ucf1Kw […]

Continue Reading