ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่3)

ดูรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1ucf1Kw […]

Continue Reading

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ประกาศผลการคัดเลือกและการเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาตราจารย์ ศาสตราจารย์

Continue Reading