โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

    แบบประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการอบรมเช […]

Continue Reading

ประกาศ เลื่อนกำหนดเปิดและปิดภาคการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง […]

Continue Reading

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง […]

Continue Reading

ประกาศสถาบัน รายชื่อผู้สมัครและผ่านคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(4)

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รายชื่ […]

Continue Reading