ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการว่าด้วย การคัดเลือกและการเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดาว์นโหลดไฟล์   ประกาศสถาบัน

Continue Reading

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบโควตา ปีการศึกษา 2565 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2565

โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file […]

Continue Reading

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและควรได้รับการแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ ฉ.2

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง […]

Continue Reading