สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบโควตา ปีการศึกษา 2565 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2565

โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file […]

Continue Reading

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและควรได้รับการแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ ฉ.2

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรับการสรรหาบุคคล ตำแหน่ง ผอ.สถาบันฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู […]

Continue Reading