การประชุมผู้บริหารสถาบันฯ ผู้บริหารสำนักทุกสำนักฯ หัวหน้าภาควิชา สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 2 / 2562

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาร […]

Continue Reading

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะว […]

Continue Reading

โครงการสร้างความร่วมมือผลิตบัณฑิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ กับสถานประกอบการ

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายกสภ […]

Continue Reading

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ดร. […]

Continue Reading

การตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2562 และหลักสูตรใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุร […]

Continue Reading

การประชุมอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2562

การประชุมอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออ […]

Continue Reading

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2562

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 […]

Continue Reading

แถลงข่าว การต่อยอดทางการศึกษา บูรณาการทุกภาควิชา เพื่อพัฒนาก้าวสู่ สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม สาขาวิชาเครื […]

Continue Reading