ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง […]

Continue Reading

ประกาศสถาบัน รายชื่อผู้สมัครและผ่านคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(4)

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รายชื่ […]

Continue Reading

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง […]

Continue Reading