ประกาศ กำหนดวันเวลา สถานที่ ข้อปฏิบัติในการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับB2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง […]

Continue Reading

ประกาศ กำหนดวันเวลา สถานที่ ข้อปฏิบัติในการสอบประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง […]

Continue Reading

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ […]

Continue Reading