ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง […]

Continue Reading

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง รายชื่อนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง […]

Continue Reading

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหน […]

Continue Reading