การประชุมผู้บริหารสถาบันฯ ผู้บริหารสำนักทุกสำนักฯ หัวหน้าภาควิชา สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 2 / 2562

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาร […]

Continue Reading

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะว […]

Continue Reading